Praktijk voor onderwijsondersteuning

Als gecertificeerd coach bied ik ondersteuning en begeleiding aan kinderen die een uitdaging hebben of ervaren met de lees/schrijfvaardigheid, automatisering(rekenen en spelling), concentratie, motoriek, ruimtelijk inzicht, verwerkingssnelheid, gedrag (sociaal-emotioneel) en daardoor vaak faalangst ontwikkelen.

Leerstijlonderzoek:

Welke leerstijl prefereert het kind momenteel? De Visuele Cognitieve (Beeld) of de Verbaal (Taal) Cognitieve leerstijl? Wat is zijn of haar dominantieprofiel? Hoe is de sociaal emotionele ontwikkeling is er sprake van een negatief zelfbeeld, faalangst ? 

Motorische ontwikkling:


In welke motorische ontwikkelingsfase zit het kind. Hoe gaat het met de fijne en grove motoriek? Het onderzoek naar de motorische ontwikkeling bestaat uit een Neuro/psycho en Visuomotorisch onderzoek. 

Waarom vindt het kind het moeilijk om stil te zitten?
Het zit er wel in, maar komt er niet uit?

Visueel (dyslexie):

Hoe richten de ogen(focus)? dit test ik d.m.v. een Bioptior. Is er een goede samenwerking van de ogen of moeten ze heel hard werken om te kunnen lezen en op het bord te kijken etc.... dit heeft niets te maken met de scherpte van de ogen.

Training:

Na een screening heb ik een goed beeld van wat het kind nodig heeft en wat er voor nodig is( o.a. op school), zodat het kind weer ontspannen kan gaan leren. Er wordt een passende training voor het kind gemaakt en dan gaan we samen aan de slag d.m.v. van oefenen in de praktijk en thuis.

Coaching:

In alle trainingen pas ik een stuk van de Puber/kindercoaching en gezinscoaching toe. Voor kinderen die echt nog in beelden denken pas ik ook de Beeld en Breincoaching toe.Gecertificeerd coach:


Kindercoaching / gezinscoaching